Tandskader

Tandlæge Guide

Patient Information

Tandskader

Vejledning for patienter med tandskader

Hurtig og korrekt behandling af tandskader er en vigtig forudsætning for et tilfredsstillende behandlingsresultat. På denne side finder du nyttige instruktioner i hvad du gør, hvis uheldet er ude.

Første hjælp

• Tandskader bør altid tilses af en tandlæge snarest muligt. Hvis der er tale om alvorligere tandskader, kan man også kontakte skadestuen.

• Hvis en blivende tand slås helt ud af munden, skylles eventuelt snavs forsigtigt af under rindende vand. Hold kun på kronen - roden må ikke berøres.

• Hvis det er muligt, sættes tanden på plads i tandhullet med et let fingertryk. Mælketænder skal ikke sættes på plads i kæben igen.

• Hvis det ikke er muligt at sætte tanden på plads i tandhullet, bør den opbevares i munden (kinden).

• Hvis det ikke er muligt at opbevare tanden i munden (fx fordi den tilskadekomne er bevidstløs eller hvis det drejer sig om et lille barn) kan tanden opbevares i et glas mælk eller vand under transporten til behandlingsstedet


Skader på mælketænder

Små børn slår ofte deres mælketænder. Skaderne rammer typisk fortænderne, især i overkæben, og ofte går det også ud over læben, gummerne, og/eller mundens slimhinder.

Tandskaderne kan bestå i at tanden slås løs. Tanden kan også være skubbet ind i kæben, knækket eller være slået helt ud af munden. Tandskader kan være meget smertefulde, og bør altid tilses af en tandlæge så hurtigt som muligt.

Tænder, der er slået helt ud
Hvis en mælketand er slået helt ud af munden, bør tandlægen kontaktes hurtigst muligt. Forsøg ikke at sætte mælketænder på plads i tandhullet igen.

Tænder, der er løsnet eller slået ud af deres normale stilling
Hvis en eller flere mælketænder er løsnet eller slået ud af deres normale stilling (fremad, indad, sidelæns eller op i kæben), kontakt da altid tandlægen. Forsøg ikke at rette tænderne på plads igen, da det kan forværre skaden yderligere.


I visse tilfælde kan det blive nødvendigt at fjerne mælketanden for at sikre normal udvikling af den blivende tand. Hvis den skadede mælketand ikke generer den blivende tandkim, der ligger i meget tæt forbindelse med mælketandens rod, vil man normalt vente på, at den løsnede tand vokser fast igen. Dette sker som regel i løbet af 2-3 uger.
I denne periode er det vigtigt, at skåne tanden mest muligt og undgå hårde fødeemner, men kosten behøver ikke at være flydende.
Brug af sut bør ligeledes begrænses så meget, som det er praktisk muligt.


Mælketænder, der er skubbet ind i kæben, vil i de fleste tilfælde vokse frem igen i løbet af 3-8 uger.
I enkelte tilfælde kan der opstå rodbetændelse som følge af en tandskade. Symptomerne på rodbetændelse er smerter samt kraftig hævelse og rødme omkring den beskadigede tand. Hvis der opstår mistanke om infektion er det vigtigt at søge hurtig behandling, så infektionen ikke breder sig til de blivende tænder.

Brud på tandkronen
Behandlingen af brud på tandkronen afhænger af hvor alvorlig skaden er. I alle tilfælde bør skaden tilses af en tandlæge.

Hvis der er slået et lille stykke af emaljen og brudfladen er hvid (uden et lille rødt hul ind til nerven), kræver det normalt ikke anden behandling end en let slibning.

Hvis der er slået et større stykke af tandkronen, kræver det som regel yderligere behandling.

Skader på blivende tænder

Skader på blivende tænder bør altid tilses af en tandlæge.

Tænder der er slået helt ud
Hvis der er jord eller lignende på den udslåede tand skylles den forsigtigt under rindende vand. Hold kun på kronen - roden må ikke berøres. Hvis det er muligt, sættes tanden på plads i tandhullet igen med et let fingertryk.
Hvis det ikke er muligt at placere tanden i tandhullet igen, bør den opbevares i munden (kinden).

Hvis det ikke er muligt at opbevare tanden i munden (fx fordi den tilskadekomne er bevidstløs eller hvis det drejer sig om et lille barn) kan tanden opbevares i et glas mælk eller vand under transporten til behandlingsstedet. Det er vigtigt, at holde tanden fugtig, men opbevaring i mundens naturlige miljø bevarer tanden bedre, og øger dermed sandsynligheden for at tanden overlever.

Hvis tanden sættes tilbage i tandhullet bør den efterfølgende behandling altid inkludere antibiotikakur for at forebygge infektion, samt stivkrampevaccination.

Er tandskaden så alvorlig, at det ikke er muligt at redde den skadede tand, vil tanden almindeligvis kunne erstattes af et implantat.

Tænder der er løsnet eller slået ud af deres normale stilling
Hvis en blivende tand er blevet slået løs, eller er slået ud af sin normale stilling (fremad, indad, sidelæns eller op i kæben) bør tandlægen altid kontaktes.

Hvis tanden er alvorligt skadet, kan der være sket en beskadigelse af tandens rodhinde og ofte også af tandens nerve. Hvis dette er tilfældet, vil man ofte forsøge at beskytte den løsnede tand med en skinne i helningsperioden. Skinnen fjernes igen efter 1-8 uger afhængig af skadens omfang.
Det bør undgås at bide direkte med skinnen, men der kan indtages normal kost.

I nogle tilfælde medfører løsning af tænder, at nerven dør i tanden. I disse tilfælde er det nødvendigt at fjerne nerven og i stedet anbringe en rodfyldning i tanden. Sker behandlingen i tide, vil man som regel kunne undgå, at der opstår misfarvning af tanden. Eventuelle misfarvninger kan dog afhjælpes ved at anbringe en porcelænskrone på tanden.

Brud på tandkronen
Brud på tandkronen kan have varierende omfang. Hvis bruddet kun omfatter et lille stykke af emaljen og brudfladen er hvid (uden et lille rødt hul ind til nerven), kræver det normalt ikke anden behandling end en let slibning.

Hvis der er slået et større stykke af tandkronen, således at der er hul ind til tandnerven, bør tandlægen kontaktes hurtigst muligt. Tandnerven ses som en lille rød (evt. blødende) plet på tandens brudflade.

Hvis bruddet har beskadiget tandbenet eller nerven i tanden, vil den efterfølgende behandling almindeligvis bestå i at beskytte tanden med en midlertidig stålkrone eller plastbelægning.
Det bør undgås at bide direkte med stålkronen, men der kan indtages normal kost. Efter nogle uger eller måneder kan tanden bygges op igen med en plastfyldning, der limes på tanden eller en porcelænskrone.

Skånekost
I nogle tilfælde, hvor tænderne er løsnede efter et ulykkestilfælde, vil man undlade at påsætte skinne og i stedet tilråde skånekost for at aflaste tænderne mest muligt i helingsperioden. Ved skånekost forstås blød kost uden hårde fødeemner, men ikke nødvendigvis flydende kost.

Mundhygiejne
Det er vigtigt at holde tænder og tandkød omhyggeligt rene for at opnå en hurtig heling. Hvis det kun er tanden, der er beskadiget og der ikke er sår i tandkødet og/eller mundslimhinden, foretages tandbørstning på normal vis. Kontrollér efter tandbørstningen, at skinner og tænder er helt rene.

Hvis der udover tandskaderne også er sår i tandkød og/eller mundslimhinde skal munden skylles ét minut med en spiseskefuld klorhexidin mundskyllevæske 0,1 % (Hibitane eller lignende) efter hver tandbørstning. Dette mindsker risikoen for infektion. Skylning udover den første uge er sjældent nødvendigt.
Bemærk: Undgå at bruge tandpasta i den periode, der skylles med klorhexidin mundskyllevæske, da virkningen ellers ophæves.

Til toppen af siden