Tandläkare Guide

Patient Information

Tandskador

Dental-Oracle SE

Vägledning för patienter med tandskador


Snabb och korrekt behandling av tandskador är en viktig förutsättning för ett tillfredsställande behandlingsresultat.
På den här sidan hittar du nyttiga instruktioner för vad du ska göra om olyckan är framme.


Första hjälpen
• Tandskador bör alltid undersökas av en tandläkare snarastå möjligt. Om det rör sig om allvarligare tandskador, kan man också kontakta akutmottagningen.

• Om en permanent tand slås ut ur munnen, sköljs eventuell smuts av försiktigt under rinnande vatten. Håll tanden i kronan – roten får inte röras.

• Om det är möjligt, sätts tanden på plats i tandhålet med ett lätt fingertryck. Mjölktänder skall inte sättas på plats i käken igen.

• Om det inte är möjligt att sätta in tanden i tandhålet igen, bör den förvaras i munhålan (kinden).

• Om det inte är möjligt att förvara tanden i munnen (om den skadade t.ex. är medvetslös eller om det rör sig om ett litet barn) kan tanden förvaras i ett glas mjölk eller vatten under transporten till behandlingsstället.


Skador på mjölktänder

Små barn slår ofta ut sina mjölktänder. Skadorna drabbar typiskt framtänderna, i synnerhet i överkäken, och ofta kommer läppen, tandköttet och/eller munnens slemhinnor till skada.

Tandskadorna kan bestå i att tanden slås loss. Tanden kan också tryckas in i käken, gå av eller slås ut helt ur munnen. Tandskador kan vara mycket smärtsamma och bör alltid undersökas av en tandläkare så snabbt som möjligt.

Tänder som har slagits ut helt
Om en mjölktand slås ut helt ur munnen, bör tandläkaren kontaktas så snabbt som möjligt. Försök inte att sätta tanden på plats igen.

Tänder som sitter löst, eller har slagits ur deras normala ställning
Om en eller flera mjölktänder sitter löst eller har slagits ur deras normala ställning (framåt, inåt, åt sidan eller upp i käken), kontakta då alltid tandläkaren. Försök inte att räta till tänderna då detta kan förvärra skaden ytterligare.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att ta bort mjölktanden för att säkerställa en normal utveckling av den permanenta tanden. Om den skadade mjölktanden inte är i vägen för den permanenta tandens anlag, som ligger i tät förbindelse med mjölktandens rot, väntar man normalt på att tanden växer fast igen. Detta tar i regel 2-3 veckor.
Under denna period är det viktigt att skona tanden så mycket som möjligt och därför bör man undgå hårda matvaror, dock behöver kosten inte vara flytande.
Användade av napp hos små barn, bör också begränsas så mycket som möjligt.

Mjölktänder som har tryckts in i käken, växer i de flesta fall ut igen efter ca. 3-8 veckor.

I enstaka fall kan det uppstå inflammation i tandroten som en följd av tandskadan. Symptomen på rotinflammation är smärtor och kraftig svullnad och rodnad omkring den skadade tanden. Om det uppstår misstanke om infektion, är det viktigt att komma under behandling snabbt, så att infektionen inte sprider sig till de permanenta tänderna.

Brott på tandkronan
Behandlingen av brott på tandkronan beror på hur allvarlig skadan är. Under alla omständigheter bör skadan undersökas av en tandläkare.

Om det har slagits bort en bit av emaljen och brottytan är vit (utan ett litet rött hål in till nerven), kräver detta normalt ingen annan behandling än en lätt slipning.

Om en större bit av tandkronan har slagits bort, kräver detta i regel ytterligare behandling.

Skador på permanenta tänder

Skador på permanenta tänder bör alltid undersökas av en tandläkare.

Tänder som har slagits ut helt
Om det har kommit jord eller annan smuts på den utslagna tanden, sköljs den försiktigt under rinnande vatten. Håll endast i kronan – roten får inte röras. Om det är möjligt, sätts tanden på plats i tandhålet igen med ett lätt tryck.

Om det inte är möjligt att sätta tilbaka tanden i tandhålan, bör den förvaras i munnen (kinden).
Om det inte är möjligt att förvara tanden i munnen (om den skadade t.ex. är medvetslös eller om det rör sig om ett litet barn) kan tanden förvaras i ett glas mjölk eller vatten under transporten till behandlingsstället. Det är viktigt att hålla tanden fuktig, men förvaring i munnens naturliga miljö bevarar tanden bättre och ökar därmed sannolikheten för att tanden överlever.

Om tanden sätts tillbaka i tandhålan bör den efterföljande behandlingen alltid inkludera en antibiotikakur samt stelkrampsvaccination, för att förebygga infektioner.

Om tandskadan är så allvarlig att det inte är möjligt att rädda tanden, kan tanden vanligtvis ersättas av ett implantat.

Tänder som har lossnat eller slagits ur deras normala ställning
Om en permanent tand har slagits lös eller slagits ur sin normala ställning (framåt, inåt, åt sidan eller upp i käken), bör tandläkaren alltid kontaktas.

Om tanden är allvarligt skadad kan även tandens rothinna och ofta även tandens nerv vara skadad. Om detta är fallet försöker man ofta att beskydda den lösa tanden med en skena under läkningsperioden. Skenan tas bort igen efter 1-8 veckor, beroende på skadans omfattning.
Man bör undgå att bita direkt med skenan, men man kan inta normal kost.

I en del fall medför en lös tand att nerven dör i tanden. I dessa fall är det nödvändigt att ta bort nerven och istället göra en rotfyllning i tanden. Om denna behandling genomförs i tid, undviker man i regel missfärgning av tanden. Eventuella missfärgningar kan dock åtgärdas genom att man sätter på en porslinskrona på tanden.

Brott på tandkronan
Brott på tandkronan kan vara av varierande omfattning. Om brottet bara omfattar ett litet stycke av emaljen och brottytan är vit (utan ett litet rött hål in till nerven), kräver detta normalt ingen annan behandling än en lätt slipning.

Om ett större stycke av tandkronan har slagits ut, så att det är hål in till tandnerven, bör tandläkaren kontaktas så snabbt som möjligt. Tandnerven framträder som en liten röd (eventuellt blödande) prick på tandens brottyta.

Om brottet har skadat tandbenet eller nerven i tanden, kommer den efterföljande behandlingen vanligtvis att bestå i att beskydda tanden med en tillfälligt ditsatt stålkrona eller plastbeläggning.
Man bör undvika att bita direkt med stålkronan, men man kan inta normal kost. Efter några veckor eller månader kan tanden byggas upp igen med en plastfyllning som limmas fast på tanden, eller med en porslinskrona.

Skonsam kost
I en del fall, där tänderna har lossnat efter en olycka, låter man bli att sätta på en skena och istället ger man rådet att äta en skonsam kost. Detta görs för att avlasta tänderna så mycket som möjligt under läkningsperioden. Med skonsam kost menas mjuk mat utan hårda födovaror, men det betyder inte nödvändigtvis flytande kost.

Munhygien
Det är viktigt att hålla tänderna och tandköttet riktigt rent för att uppnå en snabb läkningsprocess. Om det bara är tanden som är skadad och det inte finns några sår på tandköttet och/eller på munslemhinnorna, borstar man tänderna som vanligt. Man skall kontrollera att skenorna och tänderna är helt rena efter tandborstningen.

Om det utöver tandskadorna också finns sår på tandköttet och/eller på munslemhinnorna, skall munnen sköljas en minut med en matsked med klorhexidin munsköljningsvätska 0,1% efter varje tandborstning. Detta minskar risken för infektion. Det är sällan nödvändigt att fortsätta sköljningen efter den första veckan.
Observera att man inte skall använda tandkräm under den period man sköljer munnen med klorhexidin, eftersom det upphäver effekten.

Back to the top